OM OSS

Tro, engagemang, solidaritet

Göteborgs Unga Muslimer

är en ungdomsorganisation vars ledord är tro, engagemang och solidaritet. Våra främsta mål är att inspirera, aktivera och stärka våra muslimska ungdomar. Vi vill ge dem verktygen för att kunna bli goda, medvetna ansvarstagande individer och samhällsmedborgare som känner sig säkra i sin svensk muslimska identitet. Dessa mål jobbar vi ständigt för genom att anordna givande, motiverande och inspirerande föreläsningar, seminarier och aktiviteter.

Inspirerande aktiviteter

Föreläsningar

Kurser

Temadagar

P1

Vår vision

Vi vill vara en plattform för unga muslimer i Göteborg. En plats där ungdomar möts, lär sig mer om sin religion och stärker sig i sin svensk-muslimska identitet. - Faraj Semmo, Ordförande

Samarbetspartner